Telefon: 0704-341514 | Adress: Box 90 236 23 | Höllviken

Vi vill genom långsiktighet, kompetens och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare.

Långsiktighet innebär att vi inte är ute efter engångsaffärer utan finns till för dig och ditt projekt idag, men också imorgon.

 

 

 

Vi är ett litet företag med förnämlig kompetens, men vi förstår samtidigt att vi inte kan räcka till alla gånger. Vi drar oss därför inte för att hitta nya konstellationer och nya samarbetspartners om det är till gagn för dig och ditt projekt. Vi är inte ens rädda för att arbeta med konkurrenter!

Lyhördheten innebär att vi från första stund gemensamt formulerar mål och syfte med arbetet och att vi under projektets gång stämmer av så att tid, ambition och målsättning går hand i hand. Genom att professionellt och kreativt utföra uppdrag med lyhördhet, vill vi säkerställa att arbetet följer vår gemensamma plan men också ger utrymme för flexibilitet och anpassning till rådande situation.